Otteogtyvende DESIGNSALON 28. februar 2018, generalforsamling hos Møbelsnedkeri Kjeldtoft

Onsdag den 28. februar 2018, 16.15-20.30 holder vi generalforsamling hos Møbelsnedkeri Kjeldtoft, Årslev Kirkevej 20, 8220 Brabrand

Om en sofa
Workshop med Isabel Ahm og Gert Kjeldtoft om produkt -udvikling, -indvikling og -forvikling fra design til produkt, med case i OFF, en sofa designet af Isabel og udført af Gert til Snedkernes Efterårsudstilling 2014.
Workshoppen er tænkt som vidensdeling mellem medlemmerne og alle kan byde ind med oplevelser og erfaringer undervejs i forløbet
• hvor ligge konflikterne mellem designer og producent?
• hvem skal have det sidste ord?
• hvor mange ændringer skal man acceptere?
Den originale OFF sofa står nu i Trapholts permanente samling.

Generalforsamling, dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Digitaltilstedeværelse og kommunikationsstrategi
7. Nyt om udstillingsarbejdet og etablering af udstillingsudvalg
8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Alle medlemmer med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at opstille. Mette Bella Frandsen, Susanne Grønlund, Frederick Rickmann og Annette Mammen er på valg men genopstiller. Torben Madsen er ikke på valg. Jurgen Bender og Karin Schou Andersen har meddelt at de trækker sig fra bestyrelsen. Der skal dermed vælges mindst to nye bestyrelsesmedlemmer.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Mad og snak
Efter generalforsamlingen har Hanne Hesseldal endnu engang lovet at sørge for dejlig mad og vin.

Praktisk
Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding til mb@designsalon.dk senest torsdag den 21. februar.

Vi forsøger som altid at arrangerer fælles kørsel, så skriv meget gerne om du har brug for et lift eller har plads til flere i din bil, når du melder dig til.

Vi ses!
Mange hilsner
Bestyrelsen

Tilmelding