Ansøgning om medlemsskab

Her kan du ansøge om optagelse i DESIGNSALON. Du kan ansøge om et professionelt medlemsskab, eller et studiemedlemsskab.

Professionelt medlemsskab

For professionelt medlemsskab, skal du kunne dokumentere afgang fra en adgangsgivende uddannelsesinstitution (se optagelseskriterier), eller kunne dokumentere minimum tre designs/værker, er er i produktion, eller realiserede på anden måde (se optagelseskriterier).

Professionelt medlemskab af DESIGNSALON koster 500,-kr. halvårligt

Studiemedlemsskab

For studiemedlemsskab skal du kunne dokumentere optagelse på en af de godkendte uddannelsesinstitution, (se optagelseskriterier).

Studiemedlemskab af DESIGNSALON koster 250,-kr. halvårligt

Vigtigt

Medlemskabet løber fra det tidspunkt, DESIGNSALON har vurderet ansøgningen og fundet at optagelses kriterierne er opfyldt. Medlemskabet kan opsiges med øjeblikkelig virkning. Der tilbagebetales dog ikke allerede indbetalt kontingent.

Efter den første betaling, betales kontingentet halvårligt den 1. januar og den 1. juli. Kontingentet er incl. moms.

Privatlivspolitk

Ved indmeldelse i foreningen giver du samtidigt samtykke til at vi behandler dine personoplysninger.

Læs  vores Privatlivspolitik her:

Ansøgning

1 + 3 = ?