International tegnestue på landet

“Tegnestue på landet” – den var der mange, der gerne ville se og høre om. Hans Thyge & Co er en international designvirksomhed på landet beliggende på en stormomsust bakketop nær Norsminde med udsigt over marker og til Norsminde Fjord. Lige til at blive inspireret af.

Hans Thyge Raunkjær og Sine Venø Raunkjær ejere af Hans Thyge & Co havde sammen med Designsalon inviteret til en fortælling om tegnestuens arbejde på det asiatiske marked. En fortælling om spændende og anderledes designudfordringer, om at lytte til sin mavefornemmelse, pendle mellem Norsminde og Kina, Japan, Taiwan, Singapore og Malaysia, og prøve at sætte sig ind i og følge kulturen for at kunne skabe tillid til kunderne og for at kunne skabe forretninger. Interessant at høre om for eksempel de kinesiske kunders købekultur. De køber ikke bare en stol og et bord, nej, de køber hele arrangementet; sofa, bord, stol, reol og accessories. Derfor har Hans Tyge og Co specialiseret sig i at designe hele indretningskoncepter. Oplægget handlede også om inspirerende møder med andre mennesker, der ser verden fra en anden vinkel. Om tegnestuens dynamiske processer – med et internationalt sammensat team –, der skaber glæde og nye produkter, men også om at investere og turde satse på et helt andet marked. Hans Thyges præsentation bekræfter ligeledes værdien af den danske designtilgang og proces, som en vigtig egenskab for at begå sig på andre markeder i verden.

En tankevækkende og inspirerende designfortælling, der satte design i perspektiv og gav stikord til en efterfølgende livlig debat under indtagelsen af lækker tapas og en god drue.

 

Otteogtyvende DESIGNSALON 28. februar 2018, generalforsamling hos Møbelsnedkeri Kjeldtoft

Onsdag den 28. februar 2018, 16.15-20.30 holder vi generalforsamling hos Møbelsnedkeri Kjeldtoft, Årslev Kirkevej 20, 8220 Brabrand

Om en sofa
Workshop med Isabel Ahm og Gert Kjeldtoft om produkt -udvikling, -indvikling og -forvikling fra design til produkt, med case i OFF, en sofa designet af Isabel og udført af Gert til Snedkernes Efterårsudstilling 2014.
Workshoppen er tænkt som vidensdeling mellem medlemmerne og alle kan byde ind med oplevelser og erfaringer undervejs i forløbet
• hvor ligge konflikterne mellem designer og producent?
• hvem skal have det sidste ord?
• hvor mange ændringer skal man acceptere?
Den originale OFF sofa står nu i Trapholts permanente samling.

Generalforsamling, dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Digitaltilstedeværelse og kommunikationsstrategi
7. Nyt om udstillingsarbejdet og etablering af udstillingsudvalg
8. Valg af fire bestyrelsesmedlemmer og to suppleanter.
Alle medlemmer med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at opstille. Mette Bella Frandsen, Susanne Grønlund, Frederick Rickmann og Annette Mammen er på valg men genopstiller. Torben Madsen er ikke på valg. Jurgen Bender og Karin Schou Andersen har meddelt at de trækker sig fra bestyrelsen. Der skal dermed vælges mindst to nye bestyrelsesmedlemmer.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Mad og snak
Efter generalforsamlingen har Hanne Hesseldal endnu engang lovet at sørge for dejlig mad og vin.

Praktisk
Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding til mb@designsalon.dk senest torsdag den 21. februar.

Vi forsøger som altid at arrangerer fælles kørsel, så skriv meget gerne om du har brug for et lift eller har plads til flere i din bil, når du melder dig til.

Vi ses!
Mange hilsner
Bestyrelsen

Tilmelding

 

Syvogtyvende DESIGNSALON 23. januar 2018, tegnestue på landet

Vi besøger Hans Thyge & Co som har deres tegnestue i Norsminde med udsigt til Mols og Samsø.

Tegnestuen har i 5 år arbejdet på det Asiatiske marked med basis i Shanghai. De har 1 medarbejder siddende i Shanghai og indtil videre arbejder de med over 10 kunder spredt over Kina, Japan, Taiwan, Singapore og Malaysia.
Hans Thyge og hans medarbejdere vil fortælle om hvordan det er at pendle imellem Norsminde og en af verdens mest hektiske metropoler, om kulturforskelle og glæden ved at møde andre mennesker der ser verden fra et andet perspektiv og alligevel når det komme til stykket tænker lige som os.

Program:

Hans Thyge og medarbejdere vil fortælle om de projekter der arbejdes på i Asien og hvordan det er at arbejde med kunder på det Asiatiske marked.
Der lægges op til at der brydes ind og spørges ivrigt.
Tegnestuen vil sørge for der er lidt tapas eller afskåret godt pålæg og brød og et glas vin eller øl.

Praktisk:
Hvornår: 23. januar klokken 17.00 til folk har lyst til at køre hjem
Vi forsøger som altid at arrangerer fælles kørsel, så skriv meget gerne om du har brug for et lift eller har plads til flere i din bil, når du melder dig til.
Hvor: Hans Thyge & Co, Norsmindevej 150, 8340 Malling Norsminde. Hvid gård med glaseret sort tegl lige inden man rammer Norsminde. Der står ”Fjordgården Vineri” på gavlen.

Pris og tilmelding

Arrangementet er gratis for medlemmer af DESIGNSALON og koster kr. 150,- for ikke-medlemmer og  kr. 50,- for studerende.

Tilmeldingsfrist senest den 16. januar

Tilmelding

VOLA VOILÀ!

DESIGNSALONs besøg på VOLA i Horsens var et besøg på en virksomhed, der er designdrevet og designdedikeret og med et klart businessmål. Ingen kompromis på design og kvalitet. Her har man kontrol over hele processen og alle produktionens led. Det er ikke bare Dansk Design men også dansk produceret, og det sælger. Det ses blandt andet på et stigende salg i udlandet og senest med en voldsom vækst i Asien.

De første VOLA armaturer blev designet til Nationalbanken i København af Arne Jacobsen, der næppe behøver en nærmere præsentation. Det blev VOLAs begyndelse på et kontinuerligt samarbejde mellem designere og producent, der har været bærende for virksomheden frem til i dag og for VOLAs succes. Det er en virksomhed, som ikke ligger inde med et kæmpe lager, men som producerer ud fra bestillinger, og bestillingskurven er stigende. Der er en produktionstid på ca. fem dage for de fleste produkter, og det kan lade sig gøre, fordi VOLA gennem flere år har effektiviseret og forfinet sin produktion blandt andet med robotter, men uden at det har betydet afskedigelser af medarbejder. En effektivisering og en udnyttelse af ressourcer ud fra Lean Princippet.

Aarhus Arkitekter designer
Torben Madsen er chefdesigner hos Aarhus Arkitekterne A/S og har siden 2006 videreudviklet og designet VOLA serien. Torben, der stod for arrangementet, fortalte i sit oplæg om udfordringerne i udviklingen af VOLA produkter, og om et spændende samarbejde, hvor ordet kompromis på design er ikke eksisterende og, hvor ”…det er bare lige” aldrig er ”bare lige”. Efter Torbens oplæg fik vi en grundig rundvisning og gennemgang af hele produktionen af Lars Arentoft. Et unikt og spektakulært indblik i, hvad der faktisk kendetegner Dansk Design, når det er bedst.

LIDT FAKTA:
Aarhus Arkitekterne har designet VOLA Academy, VOLA showrooms og VOLA produkter siden 2006. Aarhus Arkitekterne A/S tegnede ombygningen af VOLA virksomhedens domicil i Horsens i 1998 og også udvidelsen i 2003. Og Aarhus Arkitekterne har endvidere designet flere af VOLA showrooms rundt omkring i verden.

Vola: http://dk.vola.com/
Aarhus Arkitekterne: http://aa-a.dk/

 

DESIGNSALON satte fokus på Universelt Design!

Universelt Design, toiletsædedesign, indretning og produktdesign til badeværelser og toiletter for alle, eksempler på brugerinddragelse og processer var bare nogle af elementerne, der indgik i et velbesøgt og inspirerende DESIGNSALON arrangement på Pressalits hovedsæde i Ry den 23. august.

Claus Lund Albertsen, salgschef tog os igennem Pressalits rejse fra en lille startup virksomhed i Esbjerg i 1954 over firmaets udvikling til et internationalt firma med prisvindende designprodukter, satsning på samarbejde mellem egne in house designere og eksterne kendte designere samt et målrettet fokus på inkluderende design via Pressalit Care, som den nu pensionerede arkitekt Hanne Rasmussen har stået fadder til. Pressalit Care leverer i dag løsninger til hospitalssektoren, plejehjem og institutioner, og har også en stigende eksport. Pressalits toiletsæder er primært danskproduceret og der produceres 11.000 toiletsæder dagligt på fabrikken i Ry. Vi fik også indblik i virksomhedens samfundsengagement, der blandt andet tæller støtte til eliten i dansk handicapidræt og programmer for atleter, der deltager i De Paralympiske Lege.

Karin Bendixen, Bexcom, holdt et spændende, inspirerende og underholdende oplæg og gjorde os klogere på tilgængelighed og Universelt Design. Gennem konkrete eksempler på gode og dårlige produkter, information og arkitektur synliggjorde Karin de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelse står overfor, når de, som en del af kunderne, ikke er tænkt ind i slutproduktet. Mange af eksemplerne kunne de fleste af deltagerne nikke genkendende til. Men det var nyt for de fleste, at der eksisterer en FN handicapkonvention, som regeringen har underskrevet, og som forpligtiger Danmark til at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold. Konventionen har stor indflydelse på designeres og arkitekters arbejde, og bør ses som en udfordring for disse to faggrupper.

Karin fortalte om sit arbejde som Universel Designrådgiver for AART architects og Muskelsvindfonden i forbindelse med udbygningen af  ”Musholm – ferie – sport – konference” ved Korsør, der kaldes for verdens mest tilgængelige ferie- og sportscenter. I den forbindelse samarbejdede Karin med Pressalit om testen af de planlagte toilet- og baderum på Musholm i 1:1. Brugere med funktionsnedsættelse og alle projektets interessenter deltog. Testfaciliteterne hos Pressalit (som vi også fik at se på rundvisningen) gør det muligt at ændre rumstørrelse, flytte, fjerne og tilføje produkter, og få syn for sagen, så såvel bygherrer, rådgivere og producent sikrer sig den bedste løsning. Det blev ikke til ét toilet, ”der skulle passe til alle”, men til fire forskellige toiletter, der på hver sin måde tilgodeser de mange forskellige brugeres behov.

DESIGNSALON-medlem Karin Bendixen har i mere end 25 år arbejdet teoretisk og praktisk med brugerinddragelse, kommunikation og universelt design og rådgivning.
I FN- handicapkonventionen defineres Universelt Design således:
”universelt design” betyder udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. ”Universelt design” udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor.