Toogtyvende DESIGNSALON 28. Februar 2017, generalforsamling på Sigfreds kaffefabrik…

Tirsdag den 28. februar 2017, 16.30-19.00 holder vi generalforsamling hos Sigfreds Kaffefabrik, Sydhavnsgade 7, Aarhus

DAGSORDEN:
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Godkendelse af budget
5. Forslag til vedtægtsændring vedr. virksomhedsmedlemmer
6. Behandling af indkomne forslag
7. Nyt fra udstillingsgruppen
8. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Alle medlemmer med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at opstille.
Torben Madsen og Jurgen Bender genopstiller som medlemmer og Karin Schou Andersen genopstiller som suppleant.
Frederick Rickmann, Mette Bella Frandsen, Susanne Grønlund og Annette Mammen er ikke på valg denne gang.
Annette har meddelt bestyrelsen, at hun ikke lader sig genkonstituerer som formand efter valget.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.
Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent.
Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Sigfred har lovet at fortælle lidt om kaffefabrikken og servere god kaffe. Efter generalforsamlingen vil der blive serveret en let anretning I
Kaffefabrikkens hyggelige lokaler

Pris og tilmelding

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding til mb@designsalon.dk senest torsdag den 23. februar.

Vi ses!
Mange hilsner
Bestyrelsen

Tilmelding