Trettende DESIGNSALON generalforsamling og nytårskur

Torsdag den 28. Januar 2016, 16.30-18.30 holder vi generalforsamling og NYTÅRSKUR hos Kjeldtoft Møbelsnedkeri, Årslev Kirkevej 20, 8220 Brabrand

DAGSORDEN:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetællere

2) Bestyrelsens beretning

3) Regnskabsaflæggelse

4) Fastsættelse af kontingent

5) Godkendelse af budget

6) Behandling af indkomne forslag

7) Valg af tre bestyrelsesmedlemmer og en suppleant
Frederick, Mette og Annette genopstiller som medlemmer og Susanne
genopstiller som suppleant. Torben, Jurgen og Karin er ikke på valg denne gang.

8) Evt.

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Efter generalforsamlingen har Hanne lovet at sørge for en let anretning og Gert vil bl.a. fortælle om gamle genopdagede teknikker til kemisk bejsning af træ – Og der vil selvfølgelig være bobler!

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding til mb@designsalon.dk senest torsdag den 21. Januar.

Hvis du har behov for et lift til Brabrand, så giv et ring til Annette på 20866044

Vi ses!

Mange hilsner
Bestyrelsen

Tilmelding