DESIGNSALON satte fokus på Universelt Design!

Universelt Design, toiletsædedesign, indretning og produktdesign til badeværelser og toiletter for alle, eksempler på brugerinddragelse og processer var bare nogle af elementerne, der indgik i et velbesøgt og inspirerende DESIGNSALON arrangement på Pressalits hovedsæde i Ry den 23. august.

Claus Lund Albertsen, salgschef tog os igennem Pressalits rejse fra en lille startup virksomhed i Esbjerg i 1954 over firmaets udvikling til et internationalt firma med prisvindende designprodukter, satsning på samarbejde mellem egne in house designere og eksterne kendte designere samt et målrettet fokus på inkluderende design via Pressalit Care, som den nu pensionerede arkitekt Hanne Rasmussen har stået fadder til. Pressalit Care leverer i dag løsninger til hospitalssektoren, plejehjem og institutioner, og har også en stigende eksport. Pressalits toiletsæder er primært danskproduceret og der produceres 11.000 toiletsæder dagligt på fabrikken i Ry. Vi fik også indblik i virksomhedens samfundsengagement, der blandt andet tæller støtte til eliten i dansk handicapidræt og programmer for atleter, der deltager i De Paralympiske Lege.

Karin Bendixen, Bexcom, holdt et spændende, inspirerende og underholdende oplæg og gjorde os klogere på tilgængelighed og Universelt Design. Gennem konkrete eksempler på gode og dårlige produkter, information og arkitektur synliggjorde Karin de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelse står overfor, når de, som en del af kunderne, ikke er tænkt ind i slutproduktet. Mange af eksemplerne kunne de fleste af deltagerne nikke genkendende til. Men det var nyt for de fleste, at der eksisterer en FN handicapkonvention, som regeringen har underskrevet, og som forpligtiger Danmark til at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold. Konventionen har stor indflydelse på designeres og arkitekters arbejde, og bør ses som en udfordring for disse to faggrupper.

Karin fortalte om sit arbejde som Universel Designrådgiver for AART architects og Muskelsvindfonden i forbindelse med udbygningen af  ”Musholm – ferie – sport – konference” ved Korsør, der kaldes for verdens mest tilgængelige ferie- og sportscenter. I den forbindelse samarbejdede Karin med Pressalit om testen af de planlagte toilet- og baderum på Musholm i 1:1. Brugere med funktionsnedsættelse og alle projektets interessenter deltog. Testfaciliteterne hos Pressalit (som vi også fik at se på rundvisningen) gør det muligt at ændre rumstørrelse, flytte, fjerne og tilføje produkter, og få syn for sagen, så såvel bygherrer, rådgivere og producent sikrer sig den bedste løsning. Det blev ikke til ét toilet, ”der skulle passe til alle”, men til fire forskellige toiletter, der på hver sin måde tilgodeser de mange forskellige brugeres behov.

DESIGNSALON-medlem Karin Bendixen har i mere end 25 år arbejdet teoretisk og praktisk med brugerinddragelse, kommunikation og universelt design og rådgivning.
I FN- handicapkonventionen defineres Universelt Design således:
”universelt design” betyder udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. ”Universelt design” udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor.