Syvogtredive DESIGNSALON 3. april 2019, generalforsamling på Lynfabrikken

Tirsdag den 3. april 2019, 16.30-20.30 holder vi generalforsamling på Lynfabrikken, Vestergade 49, 8000Aarhus C, møderum LYNxx som ligger ved siden af kaffebaren på øverste etage.

Grafisk facilitering
Grafisk facilitator, Rikke Cilja fra PROCESS INK vil holde et oplæg om grafisk facilitering og vil efterfølgende lave et visuelt referat af generalforsamlingen.

Generalforsamling, dagsorden
1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Formandens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Kort referat af bestyrelsens strategidag
7. Nyt om DESIGNSTOCK NY19
8. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer
9. Afstemning vedr. deltagelse i AaDW19
10. Valg af to bestyrelsesmedlemmer og en suppleant.
Mette Bella G. Frandsen, Johannes Mølleskov, Annette Bjerg Mammen og Mette Greta Bjerregaard er ikke på valg og fortsætter i bestyrelsen. Frederick Rickmann, Gunnar Kramp og Nis Øllgaard træder ud af bestyrelsen. Der skal dermed vælges to nye bestyrelsesmedlemmer og en suppleant. Alle medlemmer med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at opstille.
9. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Mad og snak
Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være lidt godt til ganen, en lækker tapas bliver leveret af mølleskovs.

Praktisk
Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding senest torsdag den 27. marts.

Vi ses!
Mange hilsner
Bestyrelsen