Femogfyrretyvende DESIGNSALON, 27. august 2020, generalforsamling på Godsbanen

Torsdag den 27. august 2020, 17.00-21.00 holder vi generalforsamling på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C, møderum Vogn 2, indgang 3H

Indkaldelse til generalforsamling
Vi glæder os til endelig at se jer alle igen til anden del af vores Corona-udsatte generalforsamling. Vi arbejder i øjeblikket på at finde en lille faglig godbid at varme op på. Mere om det senere.

Generalforsamling
1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse – punktet er afviklet digitalt 3. juli 2020
4. Godkendelse af budget – punktet er afviklet digitalt 3. juli 2020
5. Behandling af indkomne forslag
6. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Mette Bella G. Frandsen, Johannes Mølleskov, Annette Bjerg Mammen og Mette Greta Bjerregaard er på valg, og ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Thomas Holst Madsen, Sten Jauer og Jakob Kamper er ikke på valg. Alle medlemmer med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at opstille.
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Mad og snak
Efter den formelle del af generalforsamlingen vil der traditionen tro være lidt godt til ganen.

Praktisk
Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding senest torsdag den 20. august.

Vi ses!
Venlig hilsen
Bestyrelsen