Optagelseskriterie

Direkte adgangsgivende uddannelser

Kunstakademiets Designskole
Aarhus Arkitektskole
Designskolen Kolding
Arkitektur og Design, Aalborg Universitet

Udenlandske designuddannelser med minimum samme anerkendelse og status som ovenfor nævnte.

Ansøgere med anden baggrund kan søge optagelse på meritvilkår.

Optagelse på merit

Værkliste med min 3 værker/designs i produktion eller realiseret, som optagelsesudvalget godkender. Værker skabt i samarbejde med andre er fuldt gyldige. Værker kan være både fysiske og immaterielle. Desuden vil deltagelse i censurerede udstillinger og andre professionelle designaktiviteter, tildelte hæderslegater m.m. blive medregnet ved en optagelsesvurdering.

Studerende

Studerende på de adgangsgivende studier kan optages i Designsalon på lige fod med medlemmer som har afgang. I tilfælde af udtrædelse af uddannelsen ophører ret til medlemskab, med mindre der er meritgivende forhold.