Syvende DESIGNSALON 1-års fødselsdag og generalforsamling

Torsdag den 23. april 2015, 16.00–18.00 hos Paustian, Skovvejen 2, 8000 C

DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Fastsættelse af kontigent
  • Godkendelse af buget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Efter den formelle del vil der være bobler og en let anretning i Paustians skønne lokaler. Kom og vær med til at fejre DESIGNSALONs første år i godt selskab!

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest mandag den 20.april

Vi ses!

Mange hilsner Bestyrelsen

Tilmelding

Sjette DESIGNSALON 24. februar Kjeldtoft møbelsnedkeri

DESIGNSALON, denne gang hos Kjeldtoft møbelsnedkeri. Gert Kjeldtoft vil give os en rundvisning i snedkeriet, hvor de fremstiller unikke møbler og specialinventar, som er skabt i samarbejde med designere og arkitekter.

”Vi er et mindre, traditionelt møbelsnedkeri med stor erfaring i at fremstille specialmøbler og inventar efter kundens behov og ønsker.

Vores speciale er kærligheden til, og arbejdet med det massive træ. Derudover udformer vi også inventar og møbler i alle former for plader, og vi har stor erfaring og viden om at kombinere nye materialer og metoder.”

/ Gert Kjeltoft / www.kjeldtoft.com

Tilmelding

 

Femte DESIGNSALON 19. november 2014 – Kulinarisk kommunikation

Årets sidst DESIGNSALON, afholder vi i selskab med Michael Larsen. Da det er den sidste salon i år, har vi sat en ekstra time på, til hyggeligt samvær.

Michael Larsen, er manden med holdninger til fødevare og gastronomi. Han er en ivrig debattør og blander sig gerne, for den gode smags skyld. Han har gennem flere år drevet restauranten Svineriet, men driver nu Gastro & Vino et mindre madværksted. Michael er en af de 8 udvalgte kokke, som er med i projektet om Danmarks Nationalret

Jurgen Bender byder velkommen og præsentere kort sin lille grafiske virksomhed, hvor han hovedsageligt arbejder med fødevaredesign alt lige fra kogebøger til emballagedesign.

Michael Larsen fortæller om projekt Danmarks Nationalret, hvad idéen og tankerne med projektet er og hvordan han blev involveret i projektet, som region Midtjyllands repræsentant.

Tilmelding