Tiende DESIGNSALON 22. september 2015 foredrag med Preben Mejer

‘Måden vi arbejder på ændrer sig voldsomt, IT sætter nu for alvor turbo på tankeprocessen. Liquid Computing er over os. Vi vil kunne arbejde i 3D, være til stede uden at være der, arbejde flydende på tværs af tid, sted og enheder. En udvikling der også gør at de ydelser der leveres vil ændre sig, og kommer som Living Services i fremtiden, vi vil kunne være supereksperter, og der vil være en Kloge Aage i enhver dims – eller rettere i cloud’en!’

En af Danmarks største kapaciteter på området vil holde et levende og engageret foredrag om hvad den teknologiske udvikling bringer af nye muligheder. Glæd dig til et oplæg hvor du stifter bekendtskab med nye typer af services, og nye betegnelser (eller buzz words). Living Services, masser af Big Data, og hvad vi gør ved dem, Internet of Things med det nyeste, som er ikke bare Wearables, men Nearables, og så naturligvis hele udviklingen med de enheder vi bruger, hvor vi ikke længere er i the post-pc era, men måske i the post smartphone og tablet Era, og hvor nye enheder, nye formater driver udviklingen. Og det hele hænger sammen, i det vi kalder Liquid Computing.

Masser af eksempler på nuværende og fremtidig services, gode case stories fra nutid og fremtid. Glæd dig.

Om Preben Mejer:
Videnkilde og storinspirator, b.la. kåret af Børsens Nyhedsmagasin som den mest nyskabende danske IT personlighed. Preben har bl.a. været en af hoveddrivkræfterne bag Katrinebjerg-området I Aarhus og været med til at starte Alexandra Insituttet, der fungerer som bindeled mellem forskning og erhvervsliv. I 2001 startede Preben Mejer Innovation Lab, der er et videnscenter omkring den nyeste teknologi og i 2012 RadrLab, der er en tænketank og konsulentvirksomhed der fanger trends og muligheder der opstår ud af IT og Smart Computing udviklingen, og hælper med at omsætte dem til handling.

Tidspunkt: 22. september klokken 16.00-18.00
Arrangementet afholdes i Laden på Arkitektskolen i Aarhus

Pris og tilmelding
Arrangementet er gratis for medlemmer af DESIGNSALON og koster
100,- kr. for ikke-medlemmer
50,- kr. for studerende

Tilmeldingsfrist senest den 17. september.

Tilmelding

Ottende DESIGNSALON 11. juni 2015 tekstil og tapas

Designsalon indleder det nye arrangementsår med et spændende besøg på tekstilvirksomheden Kvadrat i Ebeltoft.

Det er lykkedes os at få direktør Anders Byriel og designchef Anne Jørgensen til at vise os rundt på virksomheden og fortælle om Kvadrat og deres tilgang til design og arbejdet med designere.
Anders Byriel er kendt for sin passion for design og er blandt andet medlem af Designrådet og næstformand i Fonden Aarhus 2017.

Efterfølgende holder Glasmuseets café særligt åbent for os og serverer tapas og kølig hvidvin med udsigt over Ebeltoft bugt.

Tilmelding