Syvende DESIGNSALON 1-års fødselsdag og generalforsamling

Torsdag den 23. april 2015, 16.00–18.00 hos Paustian, Skovvejen 2, 8000 C

DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Fastsættelse af kontigent
  • Godkendelse af buget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Efter den formelle del vil der være bobler og en let anretning i Paustians skønne lokaler. Kom og vær med til at fejre DESIGNSALONs første år i godt selskab!

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest mandag den 20.april

Vi ses!

Mange hilsner Bestyrelsen

Tilmelding

0 replies

Skriv en kommentar

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Skriv et svar

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.