VOLA VOILÀ!

DESIGNSALONs besøg på VOLA i Horsens var et besøg på en virksomhed, der er designdrevet og designdedikeret og med et klart businessmål. Ingen kompromis på design og kvalitet. Her har man kontrol over hele processen og alle produktionens led. Det er ikke bare Dansk Design men også dansk produceret, og det sælger. Det ses blandt andet på et stigende salg i udlandet og senest med en voldsom vækst i Asien.

De første VOLA armaturer blev designet til Nationalbanken i København af Arne Jacobsen, der næppe behøver en nærmere præsentation. Det blev VOLAs begyndelse på et kontinuerligt samarbejde mellem designere og producent, der har været bærende for virksomheden frem til i dag og for VOLAs succes. Det er en virksomhed, som ikke ligger inde med et kæmpe lager, men som producerer ud fra bestillinger, og bestillingskurven er stigende. Der er en produktionstid på ca. fem dage for de fleste produkter, og det kan lade sig gøre, fordi VOLA gennem flere år har effektiviseret og forfinet sin produktion blandt andet med robotter, men uden at det har betydet afskedigelser af medarbejder. En effektivisering og en udnyttelse af ressourcer ud fra Lean Princippet.

Aarhus Arkitekter designer
Torben Madsen er chefdesigner hos Aarhus Arkitekterne A/S og har siden 2006 videreudviklet og designet VOLA serien. Torben, der stod for arrangementet, fortalte i sit oplæg om udfordringerne i udviklingen af VOLA produkter, og om et spændende samarbejde, hvor ordet kompromis på design er ikke eksisterende og, hvor ”…det er bare lige” aldrig er ”bare lige”. Efter Torbens oplæg fik vi en grundig rundvisning og gennemgang af hele produktionen af Lars Arentoft. Et unikt og spektakulært indblik i, hvad der faktisk kendetegner Dansk Design, når det er bedst.

LIDT FAKTA:
Aarhus Arkitekterne har designet VOLA Academy, VOLA showrooms og VOLA produkter siden 2006. Aarhus Arkitekterne A/S tegnede ombygningen af VOLA virksomhedens domicil i Horsens i 1998 og også udvidelsen i 2003. Og Aarhus Arkitekterne har endvidere designet flere af VOLA showrooms rundt omkring i verden.

Vola: http://dk.vola.com/
Aarhus Arkitekterne: http://aa-a.dk/

 

DESIGNSALON satte fokus på Universelt Design!

Universelt Design, toiletsædedesign, indretning og produktdesign til badeværelser og toiletter for alle, eksempler på brugerinddragelse og processer var bare nogle af elementerne, der indgik i et velbesøgt og inspirerende DESIGNSALON arrangement på Pressalits hovedsæde i Ry den 23. august.

Claus Lund Albertsen, salgschef tog os igennem Pressalits rejse fra en lille startup virksomhed i Esbjerg i 1954 over firmaets udvikling til et internationalt firma med prisvindende designprodukter, satsning på samarbejde mellem egne in house designere og eksterne kendte designere samt et målrettet fokus på inkluderende design via Pressalit Care, som den nu pensionerede arkitekt Hanne Rasmussen har stået fadder til. Pressalit Care leverer i dag løsninger til hospitalssektoren, plejehjem og institutioner, og har også en stigende eksport. Pressalits toiletsæder er primært danskproduceret og der produceres 11.000 toiletsæder dagligt på fabrikken i Ry. Vi fik også indblik i virksomhedens samfundsengagement, der blandt andet tæller støtte til eliten i dansk handicapidræt og programmer for atleter, der deltager i De Paralympiske Lege.

Karin Bendixen, Bexcom, holdt et spændende, inspirerende og underholdende oplæg og gjorde os klogere på tilgængelighed og Universelt Design. Gennem konkrete eksempler på gode og dårlige produkter, information og arkitektur synliggjorde Karin de udfordringer, som mennesker med funktionsnedsættelse står overfor, når de, som en del af kunderne, ikke er tænkt ind i slutproduktet. Mange af eksemplerne kunne de fleste af deltagerne nikke genkendende til. Men det var nyt for de fleste, at der eksisterer en FN handicapkonvention, som regeringen har underskrevet, og som forpligtiger Danmark til at gøre det muligt for personer med handicap at få et selvstændigt liv og deltage fuldt ud i alle livets forhold. Konventionen har stor indflydelse på designeres og arkitekters arbejde, og bør ses som en udfordring for disse to faggrupper.

Karin fortalte om sit arbejde som Universel Designrådgiver for AART architects og Muskelsvindfonden i forbindelse med udbygningen af  ”Musholm – ferie – sport – konference” ved Korsør, der kaldes for verdens mest tilgængelige ferie- og sportscenter. I den forbindelse samarbejdede Karin med Pressalit om testen af de planlagte toilet- og baderum på Musholm i 1:1. Brugere med funktionsnedsættelse og alle projektets interessenter deltog. Testfaciliteterne hos Pressalit (som vi også fik at se på rundvisningen) gør det muligt at ændre rumstørrelse, flytte, fjerne og tilføje produkter, og få syn for sagen, så såvel bygherrer, rådgivere og producent sikrer sig den bedste løsning. Det blev ikke til ét toilet, ”der skulle passe til alle”, men til fire forskellige toiletter, der på hver sin måde tilgodeser de mange forskellige brugeres behov.

DESIGNSALON-medlem Karin Bendixen har i mere end 25 år arbejdet teoretisk og praktisk med brugerinddragelse, kommunikation og universelt design og rådgivning.
I FN- handicapkonventionen defineres Universelt Design således:
”universelt design” betyder udformning af produkter, omgivelser, ordninger og tilbud, således at de i videst muligt omfang kan anvendes af alle personer uden behov for tilpasning eller særlig udformning. ”Universelt design” udelukker ikke hjælpemidler til særlige grupper af personer med handicap, når der er behov derfor.

International tegnestue på landet

“Tegnestue på landet” – den var der mange, der gerne ville se og høre om. Hans Thyge & Co er en international designvirksomhed på landet beliggende på en stormomsust bakketop nær Norsminde med udsigt over marker og til Norsminde Fjord. Lige til at blive inspireret af.

Hans Thyge Raunkjær og Sine Venø Raunkjær ejere af Hans Thyge & Co havde sammen med Designsalon inviteret til en fortælling om tegnestuens arbejde på det asiatiske marked. En fortælling om spændende og anderledes designudfordringer, om at lytte til sin mavefornemmelse, pendle mellem Norsminde og Kina, Japan, Taiwan, Singapore og Malaysia, og prøve at sætte sig ind i og følge kulturen for at kunne skabe tillid til kunderne og for at kunne skabe forretninger. Interessant at høre om for eksempel de kinesiske kunders købekultur. De køber ikke bare en stol og et bord, nej, de køber hele arrangementet; sofa, bord, stol, reol og accessories. Derfor har Hans Tyge og Co specialiseret sig i at designe hele indretningskoncepter. Oplægget handlede også om inspirerende møder med andre mennesker, der ser verden fra en anden vinkel. Om tegnestuens dynamiske processer – med et internationalt sammensat team –, der skaber glæde og nye produkter, men også om at investere og turde satse på et helt andet marked. Hans Thyges præsentation bekræfter ligeledes værdien af den danske designtilgang og proces, som en vigtig egenskab for at begå sig på andre markeder i verden.

En tankevækkende og inspirerende designfortælling, der satte design i perspektiv og gav stikord til en efterfølgende livlig debat under indtagelsen af lækker tapas og en god drue.