Hans Sandgren Jakobsen Design

Med en forkærlighed for den skandinaviske designtradition og et afsæt i et lyst og let designunivers, skaber designer Hans Sandgren Jakobsen produkter der svarer et behov. Han udforsker materialernes potentiale og udfordrer teknologien bag produktionen, i bestræbelserne på at udvikle produkter med et evident og enkelt udtryk. Hans Sandgren Jakobsen, der både er uddannet møbelsnedker og designer, arbejder i krydsfeltet mellem tegnebord og modelværksted, for konstant at optimere den endelige form, og for at sikre optimal funktion. Nytænkning og æstetik er ligeværdige værdier og målsætningen er altid at ende ud med et produkt, der fremstår i sin hel egen ret.

With a penchant for the Scandinavian design tradition and a starting point in a bright and light design universe, creates designer Hans Sandgren Jakobsen products match the need. He explores the material’s potential and challenges the technology behind the production, in an effort to develop products with an evident and simple expressions. Hans Sandgren Jakobsen, who both trained cabinetmaker and designer, works in the intersection between the drawing board and model workshop, to constantly optimize the final form and to ensure optimum performance. Innovation and aesthetics are equal values and the objective is always to end up with a product that appears in its whole own right.