Niogfyrretyvende. DESIGNSALON 13. september 2021, generalforsamling på Godsbanen

Mandag den 13. september 2021, 17.00-21.00 holder vi generalforsamling på Godsbanen, møderum Vogn 2, indgang 3H, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C.

Udstilling; Mellemtoner
Vi lægger ud på Produktionsgangen på Godsbanen, hvor Billedkunstner Susanne Beck præsenterer udstillingen ”Mellemtoner”. Udstillingen byder på en samling værker, der forholder sig undersøgende til farvernes univers – specielt til farvernes indbyrdes foranderlighed. Susanne giver indblik i egen kunstnerisk praksis, herunder idéen bag, den kreative proces og de anvendte arbejdsmetoder frem mod det færdige værk. Susanne afrunder med et smugkik på sit afgangsprojekt – et projekt, hvor form og formgivning spiller en central rolle.

Generalforsamling

  1. Valg af dirigent, referent og stemmetællere
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskabsaflæggelse, bilag 1a og 1b
  4. Godkendelse af budget og fastsættelse af kontingent, bilag 2
  5. Behandling af indkomne forslag
  6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
    Thomas Holst Madsen, Sten Jauer og Jakob Kamper er på valg. Thomas har meddelt at han ikke ønsker at genopstille. Mette Bella G. Frandsen, Johannes Mølleskov, Annette Bjerg Mammen og Mette Greta Bjerregaard er ikke på valg denne gang. Der er således behov for mindst ét nyt medlem til bestyrelsen. Alle medlemmer med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at opstille.
  7. Eventuelt – herunder meget gerne gode forslag og idéer til kommende saloner og aktiviteter

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Mad og snak
Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være lidt godt til ganen.

Praktisk
Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding til mb@designsalon.dk senest fredag den 3. september. 2021.

Vi ses!
Venlig hilsen
Bestyrelsen DESIGNSALON