Femogfyrretyvende DESIGNSALON 18. marts 2020, generalforsamling på Godsbanen

Onsdag den 18. marts 2020, 16.00-20.00 holder vi generalforsamling på Godsbanen, Skovgaardsgade 3, 8000 Aarhus C, møderum Vogn 2, indgang 3H

Udstilling; On the Road – Processens Væsen
Vi lægger ud i den Rå hal på Godsbanen hvor vi ser udstillingen On the Road – Processens Væsen, som er skabt af 25 udstillere fra Danske Kunsthåndværkere og Designere Midtjylland.

Udstillingen sætter fokus på arbejdsprocessen og hvad den kan indeholde af intuition, frustration, passion, opdagelse og tanker på vejen til værket. Denne proces er ofte kun synlig for den udøvende kunsthåndværker og designer og formidles sjældent til publikum. Udstillerne inviterer  publikum indenfor i maskinrummet for at vise processens væsen.

Generalforsamling
1.Valg af dirigent, referent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Regnskabsaflæggelse
4. Godkendelse af budget
5. Behandling af indkomne forslag
6. Afstemning om forslag til vedtægtsændringer
7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
Mette Bella G. Frandsen, Johannes Mølleskov, Annette Bjerg Mammen og Mette Greta Bjerregaard er på valg, og ønsker at fortsætte i bestyrelsen. Thomas Holst Madsen, Sten Jauer og Jakob Kamper er ikke på valg. Alle medlemmer med lyst til at deltage i bestyrelsesarbejdet opfordres til at opstille.
8. Eventuelt

Forslag der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen.

Møde- og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Mad og snak
Efter generalforsamlingen vil der traditionen tro være lidt godt til ganen.

Praktisk
Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejningen er der tilmelding senest onsdag den 11. marts.

Vi ses!
Venlig hilsen
Bestyrelsen