Tiende DESIGNSALON 22. september 2015 foredrag med Preben Mejer

‘Måden vi arbejder på ændrer sig voldsomt, IT sætter nu for alvor turbo på tankeprocessen. Liquid Computing er over os. Vi vil kunne arbejde i 3D, være til stede uden at være der, arbejde flydende på tværs af tid, sted og enheder. En udvikling der også gør at de ydelser der leveres vil ændre sig, og kommer som Living Services i fremtiden, vi vil kunne være supereksperter, og der vil være en Kloge Aage i enhver dims – eller rettere i cloud’en!’

En af Danmarks største kapaciteter på området vil holde et levende og engageret foredrag om hvad den teknologiske udvikling bringer af nye muligheder. Glæd dig til et oplæg hvor du stifter bekendtskab med nye typer af services, og nye betegnelser (eller buzz words). Living Services, masser af Big Data, og hvad vi gør ved dem, Internet of Things med det nyeste, som er ikke bare Wearables, men Nearables, og så naturligvis hele udviklingen med de enheder vi bruger, hvor vi ikke længere er i the post-pc era, men måske i the post smartphone og tablet Era, og hvor nye enheder, nye formater driver udviklingen. Og det hele hænger sammen, i det vi kalder Liquid Computing.

Masser af eksempler på nuværende og fremtidig services, gode case stories fra nutid og fremtid. Glæd dig.

Om Preben Mejer:
Videnkilde og storinspirator, b.la. kåret af Børsens Nyhedsmagasin som den mest nyskabende danske IT personlighed. Preben har bl.a. været en af hoveddrivkræfterne bag Katrinebjerg-området I Aarhus og været med til at starte Alexandra Insituttet, der fungerer som bindeled mellem forskning og erhvervsliv. I 2001 startede Preben Mejer Innovation Lab, der er et videnscenter omkring den nyeste teknologi og i 2012 RadrLab, der er en tænketank og konsulentvirksomhed der fanger trends og muligheder der opstår ud af IT og Smart Computing udviklingen, og hælper med at omsætte dem til handling.

Tidspunkt: 22. september klokken 16.00-18.00
Arrangementet afholdes i Laden på Arkitektskolen i Aarhus

Pris og tilmelding
Arrangementet er gratis for medlemmer af DESIGNSALON og koster
100,- kr. for ikke-medlemmer
50,- kr. for studerende

Tilmeldingsfrist senest den 17. september.

Tilmelding

Ottende DESIGNSALON 11. juni 2015 tekstil og tapas

Designsalon indleder det nye arrangementsår med et spændende besøg på tekstilvirksomheden Kvadrat i Ebeltoft.

Det er lykkedes os at få direktør Anders Byriel og designchef Anne Jørgensen til at vise os rundt på virksomheden og fortælle om Kvadrat og deres tilgang til design og arbejdet med designere.
Anders Byriel er kendt for sin passion for design og er blandt andet medlem af Designrådet og næstformand i Fonden Aarhus 2017.

Efterfølgende holder Glasmuseets café særligt åbent for os og serverer tapas og kølig hvidvin med udsigt over Ebeltoft bugt.

Tilmelding

 

Syvende DESIGNSALON 1-års fødselsdag og generalforsamling

Torsdag den 23. april 2015, 16.00–18.00 hos Paustian, Skovvejen 2, 8000 C

DAGSORDEN:

  • Valg af dirigent og stemmetællere
  • Formandens beretning
  • Regnskabsaflæggelse
  • Fastsættelse af kontigent
  • Godkendelse af buget
  • Behandling af indkomne forslag
  • Valg af 2 nye bestyrelsesmedlemmer og 1 suppleant

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før Generalforsamlingen.

Møde og stemmeberettigede på generalforsamlingen er alle medlemmer, der senest ugedagen forinden har betalt forfaldent kontingent. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt.

Efter den formelle del vil der være bobler og en let anretning i Paustians skønne lokaler. Kom og vær med til at fejre DESIGNSALONs første år i godt selskab!

Det er gratis at deltage, men af hensyn til forplejning er tilmelding nødvendig senest mandag den 20.april

Vi ses!

Mange hilsner Bestyrelsen

Tilmelding

Femte DESIGNSALON 19. november 2014 – Kulinarisk kommunikation

Årets sidst DESIGNSALON, afholder vi i selskab med Michael Larsen. Da det er den sidste salon i år, har vi sat en ekstra time på, til hyggeligt samvær.

Michael Larsen, er manden med holdninger til fødevare og gastronomi. Han er en ivrig debattør og blander sig gerne, for den gode smags skyld. Han har gennem flere år drevet restauranten Svineriet, men driver nu Gastro & Vino et mindre madværksted. Michael er en af de 8 udvalgte kokke, som er med i projektet om Danmarks Nationalret

Jurgen Bender byder velkommen og præsentere kort sin lille grafiske virksomhed, hvor han hovedsageligt arbejder med fødevaredesign alt lige fra kogebøger til emballagedesign.

Michael Larsen fortæller om projekt Danmarks Nationalret, hvad idéen og tankerne med projektet er og hvordan han blev involveret i projektet, som region Midtjyllands repræsentant.

Tilmelding

Sjette DESIGNSALON 24. februar Kjeldtoft møbelsnedkeri

DESIGNSALON, denne gang hos Kjeldtoft møbelsnedkeri. Gert Kjeldtoft vil give os en rundvisning i snedkeriet, hvor de fremstiller unikke møbler og specialinventar, som er skabt i samarbejde med designere og arkitekter.

”Vi er et mindre, traditionelt møbelsnedkeri med stor erfaring i at fremstille specialmøbler og inventar efter kundens behov og ønsker.

Vores speciale er kærligheden til, og arbejdet med det massive træ. Derudover udformer vi også inventar og møbler i alle former for plader, og vi har stor erfaring og viden om at kombinere nye materialer og metoder.”

/ Gert Kjeltoft / www.kjeldtoft.com

Tilmelding

 

Anden DESIGNSALON 26. august 2014 hos Paustian i Aarhus

DESIGNSALON med fagligt input fra Gitte Ingemann, butikschef hos Paustian, diskussion, networking og ikke mindst snak om ideer og ønsker til fremtidige designsaloner. DESIGNSALON bygger på deltagernes engagement og bidrag til de faglige aktiviteter, så læg hovedet i blød og kom med alle dine gode idéer! Vi glæder os til at høre og blive inspireret af hinanden og lære hinanden bedre at kende.

Gitte vil fortælle om Paustians arbejde med udvikling af nye produkter, om Vitra og om det samarbejde Paustian, som de eneste i Danmark, har med firmaet.

Tilmelding

Tredje DESIGNSALON 31. august 2014 – Pink Pop Polykrom

DESIGNSALON på tur. Denne gang mødes vi i Kolding hvor vi skal se udstillingen ”Pink, Pop, Polykrom. Med udstillingen ”Pink, Pop, Polykrom” sætter en gruppe af designfaglige undervisere på Designskolen Kolding fokus på farven gennem eksempler på, hvordan farven og dens væsen har indflydelse på vores skaben, resultater og den måde, disse opleves.

Fifteen designers show colours! Se mere på Facebook eller på www.nicolai.kolding.dk

Tilmelding

Fjerde DESIGNSALON 30. september 2014 hos Aarhus Arkitekterne

DESIGNSALON åbner dørene til salon hos aarhus arkitekterne. Der vil være fagligt input, diskussion, networking og ikke mindst opsamling på de ideer til fremtidige designsaloner, vi snakkede os frem til sidst vi var sammen. Netværksspecialist Mikkel Ploug kommer med et kort indspark om det at være en del af et netværk, og vil efterfølgende styre en fokuseret opsamling på alle de gode ideer til fremtidige designsaloner, vi fik på banen ved vores sidste salon.

Torben Madsen fra aarhus arkitekterne fortæller om tegnestuen og sit arbejde som designer i en arkitektvirksomhed.

Tilmelding

Første DESIGNSALON 7. maj 2014 hos Paustian i Aarhus

DESIGNSALON holder premier med en tætpakket eftermiddag onsdag den 7. maj fra 16 til 18, hvor du kan møde faglige fæller, få førstehåndsindtryk fra årets Light & Building og ikke mindst opleve designpsykolog Rune Nørager, specialist i interaktionsdesign og partner i konsulentvirksomheden designpsykologi, til en snak om design & evidensbaseret praksis.

”Formgivning og design af produkter, systemer, bygninger, byrum og services stiller i stadigt stigende grad krav om en evidensbaseret tilgang — man vil vide om det I laver som designere virker FØR I laver det. Det stiller nye krav til jer som designere; krav som designskolerne først så småt er ved at finde ud af hvordan skal integreres i en kreativ kunstnerisk faglig praksis”. / Rune Nørager / www.designpsykologi.dk

Tilmelding